Petra Tejnorová a kol.: Edge | Foto

Petra Tejnorová a kol.: Edge
Petra Tejnorová a kol.: Edge
Petra Tejnorová a kol.: Edge
Petra Tejnorová a kol.: Edge
Petra Tejnorová a kol.: Edge
Petra Tejnorová a kol.: Edge
22. 11. 2012 @stanica žilina záriečie