Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No) | Foto

Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
Kompost 3 (At), Vojtěch Procházka Trio (Cz, No)
18. 04. 2012 @stanica žilina záriečie