Ďakujeme, že ste prijali našu účasť | Foto

Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Ďakujeme, že ste prijali našu účasť
Flickr set TU.
12. 11. 2012 @nová synagóga žilina